Onze Verkoopwijze deel 2

Mede door het nieuwe landelijke “normaal”, geïnitieerd door de overheid in 2020, waarbij COVID-19 en nu Monkeypox op de A-status lijst is geplaats, is onze verkoopwijze gedwongen volledig verandert wanneer je onze verkoopwijze vergelijkt van voor 2020. Uiteraard houden wij ons aan de (wettelijke) bepalingen die opgesteld, geadviseerd zijn door o.a. het RIVM en die gehandhaafd en uitgevoerd worden door Boa’s, politie en kliklijnen. Door o.a. deze A status is een en ander door en voor ons volledig verandert.

In persoonlijk gesprekken gefaciliteerd met software zoals zoom >, skype en/of telefoon leggen wij je uit hoe we een en ander voor wat betreft informatie voorziening, kennismaking en begeleiding nu doen, alles in overeenstemming met de nieuwe landelijke (wet)bepalingen, maatregelen en handhaving.

Wanneer inhoudelijk definitief bekend is wat het uiteindelijke nieuwe normaal is, zullen wij, indien nodig, deze webpagina (en hopelijk definitief) aanpassen. Zoals de afgelopen jaren ons heeft laten zien wordt het landelijk beleid wekelijks, en soms zelf dagelijks, aangepast en bepaald, waardoor het voor ons onmogelijk is om op langer termijn uitspraken over een en ander te doen. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij naar de overheid haar website(s).

Van ons wordt veel creativiteit en aanpassing gevraagd evenals dat van jou.


Weergaven: 567

Scroll naar boven